Projekti


SSZL je lansko leto izvedlo projekt oblikovanja spletne stran www.limfedem.si in projekkt pospešenega ozaveščanja o problematiki limfedema. V ta namen je izdalo zloženko LIMFEDEM – preventiva in zdravljenje. Zloženka vsebuje osnovne informacije o limfedemu in strokovni pomoči in je sedaj dostopna v večini ambulant po Sloveniji.

Naš naslednji projekt je …