Zdravljenje limfedema


Zdravljenje limfedema je kompleksno in vseživljensko. Za uspešno zmanjšanje limfedema je potrebna pravilna strokovna pomoč, ki je po mednarodnih standardih sestavljena iz več tehnik in metod. Namen in cilj zdravljenja limfedema je preprečevanje poslabšanja stanja, zmanjšanje edema in nato vzdrževanje pridobljenega stanja. To vključuje tudi lajšanje spremljajočih simptomov, preprečevanje infekcij ter izboljšanje funkcije prizadetega predela telesa in s tem kvalitete življenja.

Limfologija je veda, ki se ukvarja z zgradbo, delovanjem in povezanostjo limfnega sistema z drugimi telesnimi sistemi. Dolgo časa zapostavljena veja medicine se v zadnjem času s svojimi dognanji prebija v ospredje. Zaradi vse večje potrebe po tovrstnem znanju so strokovnjaki intenzivno raziskovali in v zadnjem desetletju uspešno postavili obsežno znanje v svetovni prostor.

Uspešno zdravljenje limfedema tako zahteva temeljno znanje s področij ved anatomije, fiziologije, patologije in histologije človeškega telesa ter poznavanje in razumevanje problematike limfedema. Zdravljenje limfedema tako lahko izvajajo le strokovno usposobljeni terapevti. Za dodatne informacije o zdravljenju limfedema si poglejte rubriko »Seznam limfterapevtov«.