Donatorstvo


Donatorstvo je nekomercialna dobrodelna dejavnost, pri kateri donator združenju podari določena denarna ali materialna sredstva, ne da bi pričakoval kaj v zameno. Združenje donatorskih sredstev ne prejme za izvedbo storitev, ki bi koristile donatorju, temveč jih združenje potrebuje za doseganje širših družbeno koristnih ciljev. Za donatorstvo zaprosi združenje ali pa ga predlaga donator. Donacije se lahko upoštevajo pri znižanju osnove za plačilo davka na dohodek pravnih oseb ali dohodnine. Zakonsko je za namene donatorstva dovoljeno 0,5% dohodnine.

Tisti, ki menite, da je naš obstoj potreben in želite podpreti naše delovanje, lahko sredstva nakažete na spodaj naveden transakcijski račun, odprt pri NLB: SI56 0223 6026 0064 807, s sklicem »Donacija za SSZL«

Hvala vam za vašo podporo!