Raziskave in strokovne objave


Vodilne države na področju limfologije in zdravljenja limfedema so Avstrija, Nemčija, ZDA  in Avstralija. Ustanovljene imajo klinike in inštitute, ki se ukvarjajo izključno s to problematiko in s sodelovanjem različnih medicinskih profilov nudijo celosten pristop pri zdravljenju limfedema in njemu sorodnih obolenj.

Nekaj zadnjih objavljenih dognanj s področja limfologije in zdravljenja limfedema: