Poslanstvo


Poslanstvo Slovenskega strokovnega združenja za limfedem je:ozaveščanje  o problematiki limfedema in njemu sorodnih obolenj.

  • skrb za razvoj in napredek stroke v slovenskem prostoru s spremljanjem  mednarodnih smernic,
  • povezovanje  različnih strokovnjakov, ki delujejo na  področjih obravnave limfedema,
  • skrb in prizadevanje za izboljšanje dostopa bolnikom z limfedemom do strokovne obravnave.
  • skrb in prizadevanje  za izboljšanje dostopa do javnih finančnih sredstev za obravnavo bolnikov z limfedemom v Sloveniji.

Strokovno združenje uresničuje svoje cilje na naslednje načine:

  • z organiziranjem sestankov in koordiniranjem aktivnosti s področja dejavnosti strokovnega združenja,
  • z organiziranjem predavanj in okroglih miz s področja dejavnosti strokovnega združenja,
  • s sodelovanje  z državnimi organi, strokovnimi komisijami in zavodi pri nastajanju in oblikovanju strokovnih smernic v  Sloveniji in reševanju strokovnih vprašanj,
  • z zastopanje interesov svojih članov in sodelovanje pri pogajanjih na različnih nivojih,
  • povezovanje s sorodnimi društvi in ustanovami po svetu,
  • s priprava publikacij in člankovj, ki so povezana z delovanjem strokovnega združenja.